Jaką rolę spełnia ochrona przeciwporażeniowa dla instalacji elektrycznej?

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej przed możliwością występowania przebić i porażeń prądem to podstawa. W tym artykule przyjrzymy się jak istotną rolę odgrywa ochrona przeciwporażeniowa. Głównym zabezpieczeniem jest fachowo wykonany montaż instalacji elektrycznej. Bez właściwego fachowca zajmującego się rozprowadzeniem przewodów o właściwej przepustowości trudno mówić o bezpiecznym budynku. 

Instalacje elektryczne w domach jednorodzinnych wymagają zastosowania oddzielnego układu w postaci przewodu ochronnego PE oraz neutralnego N. Wymóg ten jest podyktowany także przepisami prawa, które to nakazują użycie połączeń wyrównawczych. Nie be znaczenia jest także stosowanie uziomów, których rolę omówimy w dalszej części artykułu. Sieci zasilające w budynkach użytkowych są często wyposażone w układ czteroprzewodowy. Oznacza to, iż konieczne jest wyodrębnienie dla instalacji elektrycznej z przewodu PEN na oddzielnie kable PE oraz N. Takiego rozdzielenia powinien dokonać profesjonalista, czyli elektryk. Instalacja elektryczna musi być uziemiona, tak aby przewody ochronne PE podłączone do urządzeń, a także te znajdujące się gniazdkach utrzymywały uziemienie przez cały czas. Połączenia wyrównawcze to zawarty w przepisach polskiego prawa wymóg, który dotyczy zastosowania głównych i miejscowych połączeń. Układ tego typu złożony jest z szyny uziemiającej oraz zacisków stosowanych do przyłączenia kabli ochronnych. Tego typu wyrównanie stosuje się głównie w piwnicach lub też w bliskim sąsiedztwie rozdzielnicy. Szyna jest połączona z przewodami ochronnymi. Dodatkowe zabezpieczenie instalacją wyrównawczą jest konieczne w miejscach narażonych szczególnie na porażenie prądem tj. łazienka, pralnia. https://elektryk-szczytno.eu

Istotne uziemienie

Bardzo ważną rolę w bezpiecznym działaniu instalacji elektrycznej odgrywają uziomy. Mogą być one naturalne, a także w razie potrzeby wykonane ze stali miedziowanej, taśmy miedzianych, stali ocynkowanej, prętów, czy rur położonych w fundamencie lub ziemi. W ten sposób zapewniamy uziemienie, które zapewni ochronę budynku w razie poważniejszej awarii lub przepięcia. Firmy świadczące usługi elektryczne dbają o to, aby uziomy poziome znajdowały się na głębokości minimum 0,6 metra. Z kolei dla uziomów pionowych w formie rur konieczny jest montaż części najniższej na głębokości minimum 2,5 metra. Górna część powinna z kolei znajdować się na głębokości przynajmniej 0,5 metra pod ziemią. Całe zabezpieczenie powinno być w pełni wolne od korozji, konieczne jest jego zabezpieczenie przed działaniem wilgoci.