Montaż fotowoltaiki w Łomży: dotacje na instalacje fotowoltaiczne dla Podlasia.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego to projekt pozwalający na uzyskanie dogodnego finansowania fotowoltaiki. Konkurs na unijne dotacje ogłosiły właśnie władze województwa podlaskiego. Wszystko to w ramach działań wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

Wsparcie finansowe dla inwestorów

Nabór wniosków o dotacje ogłosił właśnie Zarząd Województwa Podlaskiego. Dostępne są środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie dotyczy działania pod nazwą „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii”. O pomoc w formie dofinansowania mogą ubiegać się inwestorzy, którzy realizują projekty fotowoltaiczne oraz montaż kolektorów słonecznych. Warunkiem jest tu montaż fotowoltaiki o mocy do 2 Mwe/Mwt w obiektach mieszkalnych lub jednorodzinnych z wykorzystaniem energii elektrycznej na potrzeby własne. Z dotacji nie mogą natomiast skorzystać firmy, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza bądź rolnicza. Przyjęto, iż moc dla instalacji PV lub kolektorów słonecznych należy dopasować do zapotrzebowanie budynku w energię elektryczną/cieplną w skali roku. Podobny wymóg dotyczy całkowitej ilości energii elektrycznej generowanej przez instalację i odprowadzanej do sieci. Całkowita ilość prądu generowanego i oddawanego do sieci przesyłowej nie powinna przekraczać 120% energii pozyskanej z sieci energetycznej.

Wymogi dotyczą też specyfiki dachów, na których zostaną zamontowane panele słoneczne, kolektory. Wykluczony jest montaż powyższych instalacji dla budynków, których dachy pokryte są szkodliwym azbestem. Beneficjenci mogą ubiegać się o dotację pod warunkiem, iż złożą oświadczenie o zobowiązaniu się do usunięcia we własnym zakresie istniejącego pokrycia dachowego i wymiany go na nowe. Dofinansowanie ma być realizowane przy wsparciu gmin, pojedyncza gmina może liczyć na kwotę 2 mln zł do rozdysponowania wśród mieszkańców. Kto jeszcze może skorzystać z pomocy? Wsparciem objęte będą jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia oraz inne jednostki organizacyjne.

Kwota wsparcia oraz aktualny nabór wniosków

Maksymalna stopa finansowania fotowoltaiki nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowanych. Do rozdysponowania jest kwota 30 mln zł, a aktualny nabór rozpocznie się 30 grudnia i potrwa do 14 lutego przyszłego roku. Na środki jednak przyjdzie trochę poczekać, gdyż rozstrzygnięcie konkursu ma się odbyć we wrześniu 2020 r. Tutaj znajdziesz montaż: fotowoltaika Łomża.