Rozbiórka budynku, starego domu, stodoły. Kiedy niezbędne jest pozwolenie?

Posiadacze działek, na których znajdują się już zabudowania zostają niekiedy zmuszeni do ich rozbiórki. Zadanie to może dotyczyć starych domów, budynków inwentarskich, stodół oraz innych obiektów na trwale związanych z gruntem. W tym wpisie przyjrzymy się wymaganiom dotyczącym poszczególnych budynków, gdyż nie każdy obiekt wymaga uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. 

Jeżeli chodzi o budynku o wysokości do 8 metrów, które nie są wpisane na listę zabytków to do wyburzenia nie będzie potrzebne pozwolenie. Warunkiem dla takich budynków jest ich lokalizacja w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości od granicy działki. Taki sam schemat zastosujemy w przypadku budynków, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Posiadasz starą altanę, wiatę drewnianą? Żaden problem, wystarczy rozebrać ją we własnym zakresie bez potrzeby uzyskania pozwolenia. Pozwolenie na rozbiórkę będzie natomiast wymagane przy wszelkiego rodzaju budynkach mogących generować wpływ na środowisko lokalne oraz warunki sanitarne. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wyburzenia budynków w utrudnionych warunkach. Fakt rozbiórki budynku zgłaszamy w miejscowym urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Do wniosku dołączamy dokument zawierający rodzaj prac, metodę ich przeprowadzania oraz zakres prac.W przypadku obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków sprawa wygląda zupełnie inaczej. Wówczas należy złożyć wniosek o wykluczenie budynku z rejestru zabytków, dokument składamy na ręce generalnego konserwatora. Decyzję odmowną otrzymamy w większości przypadków, gdyż wyjątkiem uzyskania zgody jest budynek nienadający się do remontu.

Budynki o większej kubaturze, które przekraczają 8 metrów wysokości lub są położone zbyt blisko granicy działki będą wymagały uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, wyburzenie. Dotyczy to przede wszystkim obiektów takich jak stodoły, chlewnie, wszelkie inne obiekty inwentarskie. Wraz z wnioskiem składamy szereg dokumentów: szkic położenia budynku, zgodę właściciela obiektu oraz pismo zawierające metody wykonania rozbiórki. Dodatkowo musimy uwzględnić dokument z opisem zabezpieczenia terenu pod kątem ochrony ludzi oraz mienia. Zwykle nie jest wymagany dokładny projekt rozbiórki. Zobacz: https://k-bud.pl